• 251, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TPHCM
  • info@frankevietnam.vn

1900 0017

Franke Vietnam

  • 251, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TPHCM

  • 1900 0017

  • info@frankevietnam.vn

  • Mon - Sun Day: 08.00 to 21.00

Franke Kitchen Systems

  • 800 Aviation Parkway Smyrna, TN 37167

  • 800-626-5771

  • info@franke.com

  • 8:00 am - 4:00 pm (CST)

Gởi thông tin đến chúng tôi