• 251, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TPHCM
  • info@frankevietnam.vn

1900 0017

Sinh năm 1965, Thụy Sĩ, làm việc tại ...

Alexander Zschokke, Chủ tịch/Giám đốc điều hành

Sinh năm 1946, Thuỵ Sỹ Michael Pieper sở ...

Michael Pieper, Giám đốc điều hành của Tập đoàn

Sinh năm 1959, tại Thụy Sĩ, làm việc ...

Jürg Fischer, Giám đốc tài chính

Sinh năm 1945, Thụy Sĩ Thomas A. Erb ...

Thomas A. Erb, Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh năm 1958, Đức Tiến sĩ Michael Soormann ...

Michael Soormann, Giám đốc Artemis International AG

Sinh năm 1970, tại Thụy Sĩ, làm việc ...

Beat Sigrist, Giám đốc nhân sự

Sinh năm 1969, Thụy Sĩ Christian Mäder gia ...

Christian Mäder, Ban Điều Hành Franke

Sinh năm 1954, Thuỵ Sỹ Tiến sĩ Andreas ...

Andreas Hauswirth, Trợ lý Quản lý Tập đoàn